Z vsakim projektom boljši... ~ Projektni blog |

sreda, 28. januar 2009

Z vsakim projektom boljši...

Projektni vodja je profesionalno obvezan, da po vsakem projektu povzame pridobljene izkušnje (angl. "lessons learned"; kaj smo se naučili: "česa ne?" + "kaj ponoviti?") in jih dokumentira v bazo znanja organizacije. Predlagam celo, da jih predstavi ostalim v skupini projektnih vodij - naj bo tudi to mini dogodek z namenom nenehnega razvoja osebnih veščin ter kulture projektnega vodenja v organizaciji.

Še eno darilce lahko da. In sicer članom projektne ekipe: ljudem, ki s svojim DELOM in prizadevnostjo zaslužni, da je projekt končan. Ob zaključku projekta naj jih seznani s pridobljenimi izkušnjami ter jim da priložnost, da povejo: svoje izkušnje, kako so se počtili, jih je kaj motilo za nemoteno opravljanje dela in podobno. Da so slišani! Pogovor naj bo kratek, sproščen, a dokumentiran. Predlogi ekipe bodo vhod v razmislek o nadaljnji optimizaciji procesov in metodologije projektnega vodenja.

Sam sem ravno pred kratkim ob koncu projekta svoji ekipi predlagal še nekaj več. Vsak od njih, vključno z menoj, je od ostalih članov dobil in jim dal povratno informacijo o delu, vedenju in ravnanju. Šlo je za tipično mrežo 21 komunikacijskih kanalov (S+PM=6):
.. kjer S v projektni terminologiji pomeni "Stakeholderja", PM pa seveda "Project manager". Vir: Leadership Champions

V našem primeru je bilo 6 članov ter jaz, kar pomeni, da smo slišali 30 povratnih informacij. Trajalo je šolsko uro, na koncu pa je eden od članov, ki se mu je na začetku mudilo, a je vseeno ostal, povedal, da je bilo to njegovih najbolje v naglici investirane pol ure. Kar pa je še bolj pomembno, videl se je žar v njihovih očeh. Ker so lahko povedali, kar jih je težilo, hvalili in bili "ne-kar-tako" pohvaljeni.

Projektni vodja naj ves čas skrbi za svoje in osebno dostojanstvo drugih ter skrbi za pravila komuniciranja (npr. kritika je lahko podana zgolj v obliki snedviča brez prepovedane besede "ampak", itd.), daje in odvzema besedo, se ne opredeljuje in vrednoti povedanega. Da, projektni vodja je tudi moderator! In soustvarjalec organizacijske klime.
Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.