Kako prodajati projekte? ~ Projektni blog |

petek, 16. januar 2009

Kako prodajati projekte?

Ključnega pomena pri prodajanju projektov je znižati tveganja. Tveganja znižamo z različnimi prijemi. Nekaj napotkov za zavednega prodajnika, verjetno jih že pozna:
 1. Razumimo stranko, kaj nam govori in ne govori (ne-verbalna komunikacija)
 2. Premislimo, kako ji z našo ponudbo lahko pomagamo: po potrebi se pogovorimo z ljudmi znotraj naše organizacije; preverimo s stranko
 3. (Pre!)Več komunikacije je bolje kot manj komunikacije: tako s stranko kot z notranjimi sodelavci. Ne glede na občutek, ki ga dobimo ob "presežnem komuniciranju", nadaljujmo z istim tempom komunikacije.
 4. za tehnični del ponudbe uporabimo inženirje (pridobimo jih pri njihovih funkcijskih vodjih)
 5. Prodajni postopek razdelimo v korake, zadnji korak vključuje tehnično specifikacijo, s katero se stranka strinja (npr. funkcionalne specifikacije = tehnični del ponudbe)
 6. Pri tehničnem delu ponudbe vključimo predvidenega vodjo projekta oziroma izkušenega vodjo projekta, ki bo z večjo gotovostjo predvidel stroške vodenja projekta
 7. Prodajne podatke uskladimo z izvajalci in nabavno službo
 8. Naš cilj mora biti, da stranka pred podpisom pogodbe potrdi tehnično specifikacijo, ter eventuelno, da podpiše pogodbo, katere priloga je specifikacija
 9. Če izdelava specifikacije zaradi različnih razlogov ni možna, se potegujmo za pogodbo tipa time&material: projekt se razdeli v več manjših, ki jih narekuje stranka
 10. Če je projekt skrajno razvojni (produkt bo npr. inovacija) se potegujmo za pogodbo, ki pokrije stroške naših izvajalcev
 11. Načeloma drži, da pogodba s fiksnim zneskom ščiti naročnika; pogodba z obračunom stroškov izvajalca pa pred tveganji ščiti izvajalca.
 12. Delujmo timsko. Team naročnika bo na projektu del projektnega teama. Mogoče celo isti ljudje. Ljudje na obeh straneh bodo tudi psihično pripravljeni na bližujoč projekt, ki pomeni spremembo v njihovem delavniku.
 13. Na strani naročnika si pridobimo sponzorja (on financira zato bo tudi najbolj zainteresiran, da bo projekt uspešen - na strani naročnika bo pomagal do virov ali odličitev).
 14. Bodimo moralni. O konkurenci govorimo korektno in je ne blatimo. Stranko korektno predstavimo internim izvajalcem.
 15. Ob podpisu pogodbe poiščemo imenovanega vodjo projekta in mu predamo vso formalno dokumentacijo, ki je nastala v prodajni fazi tega projekta. Opremimo ga tudi z neformalnimi informacijami v pisni ali ustni obliki. Gre za primopredajo posla v projekt.
 16. Če ne komunicira z nami, vodjo projekta tedensko vprašamo po statusu projekta. Pokažimo, da nam ni vseeno. Zvedeli pa bomo tudi veliko koristnega o projektu in o novih potrebah stranke.
Ni veliko do cilja, ko bodo tudi vodje projektov, inženirji in ostali priznali, da ste dober prodajnik. Poznate tudi kakšne druge prodajnike?
Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.