sobota, 12. december 2015

Poslovni analitik vs. Projektni vodja

Predstavljaj si, da si na prednovoletnem srečanju dveh sindikatov: gasilcev in zdravstvenih reševalcev. Govorniki najprej predstavijo oba poklica, nato pa se začne razvijati burna razprava, kateri od obeh je za življenje ljudi bolj pomemben. No, lahko bi bilo tudi srečanje med nutricionisti in fitnes trenerji, arhivarji in zgodovinarji, vedeževalkami in homeopati... Ali pa med kirurgi in patologi.

Z vsakim govorcem, ki dobi besedo, se tehtnica obrne na stran njegove skupine. Na delu je odlična retorika - takšna, ki ji človek hitro prikima. Ter dobra stara med-cehovska tekmovalnost. In na koncu debate se zmagovalci seveda počutijo superiorne, poraženci pa začnejo za nazaj dvomit o pravilnosti odločitev o svoji karieri in izobraževanju.

Kaj pa BA vs. PM?

(BA - poslovni analitik, angl. Business Analyst; PM - projektni vodja, angl. Project Manager)

V boj se oba podajata s precej podobnim hendikepom, ker:
  • ju tisti, ki naj bi bili njihovi naročniki, ne potrebujejo. Torej, ko so lastniki, CEO-ti, CIO-ti in CFO-ji v poslovnem življenju pred velikim izzivom (ali že problemom) redko začutijo potrebo po dodatnih poslovno-analitičnih ali projektno-vodstvenih kompetencah. Namesto lučk za "data-driven pristop", "upravljanje s tveganji", "projektno vodenje", "teamsko vzdušje", "poslovno analitiko" se jim pogosteje prižgejo lučke, kot so "naredimo en preboj", "še bolj znižajmo stroške", "preselimo proizvodnjo", "počakajmo na tisti velik razpis", "ponavljajmo, kar je za nas delovalo v preteklosti", "odpustimo nekoga".
  • nista (nujno) inženirja. In tudi, če to sta po svoji izobrazbi, ne opravljata inženirskega dela. Torej bi BA ali PM vlogo lahko opravljal vsak ne-specialist, družboslovec, mešalec megle, kdorkoli brez posebne dodane vrednosti za stroko in poslovanje? Vloga obeh ni cenjena že v startu in je pogosto diskretiriana, dokler ne pokaže realnih rezultatov, ki jih lahko management prime v roke.
  • organizirata, planirata ali izvajata SPREMEMBE. Kar počneta in za kar sta poklicana, ostalim zaposlenim v organizaciji ni ravno všeč. Ali bodo zaradi teh novih ljudi manjkrat dnevno odšli do avtomata za kavo, imeli manj časa za kosilo ali "gledanje skozi okno" in se bodo morali privadit novih postopkov ali veščin? Management se pogosto ne zaveda, da so za veliko slabih poslovnih odločitev, rezultatov in neuspelih projektov krive ravno"skrivne konzervativne interne silnice", ki zavirajo napredek in nenehno opevajo neke nerešljive probleme - proti katerim zdravilo najdete zlasti v BA in PM vlogah, torej strokovnjakih, ki so pripravljeni za višje cilje stopati iz cone svojega udobja in najti izvedljive načine za uveljavljanje sprememb med ljudmi, ki predstavljajo kapital poslovanja.
In pa še en samoomejujoči hendikep: obe vlogi mislita, da sta si konkurenčni. Pa ne gre spet za tipično slovensko razdvojevalnost, saj lahko hitro najdemo veliko člankov tipa:

  • THE PROJECT MANAGER VS. THE BUSINESS ANALYST 
  • Business Analyst vs. Project Manager - which is better? 
  • Is Business Analyst a stepping stone for Project Manager?
  • in ostale

Sodelovanje namesto tekmovanja

Ne rečem, da tekmovanje ni zdravo, vendar bi bilo škoda (v denarju, času, demotivaciji in slabi volji), če bi delovanje BA in PM vlog temeljilo na medsebojnem izpodbijanju in dokazovanju, kdo ima prav ter kdo je za uspeh poslovanja pomembnejši. 

Kot projektni vodja sem se vedno počutil priviligiranega, če sem na projektu lahko imel poslovnega analitika oziroma vsebinskega vodjo, vsebinskega koordinatorja, odgovornega za vsebinski koncept projekta ali kakorkoli smo ga/jo imenovali. Nekoga, ki mu srce bije za to, da bo predvideni obseg projekta relevanten za končni poslovni rezultat kot tudi izvedljiv. Včasih se še vedno najde sponzor ali zelo zainteresirani naročnik projekta, ki s svojim ljudmi odigra vlogo poslovnega analitika. V preostalih primerih pa sem bil v preteklosti primoran prevzeti združeno vlogo, kar je zahtevalo veliko večji angažma po komunikaciji znotraj in zunaj projekta ter žongliranje med spreminjajočimi pričakovanji trga/naročnikov in projektnimi omejitvami (čas, strošek, obseg, prvotne zahteve in pogodbeni obsegi s podizvajalci).

PS: V četrtek 10.12.2015 sem se udeležil strokovnega srečanja med združenji PMI Slovenija in IIBA Slovenija. Razprav je neobhodno zašla tudi v primerjavo "PM vs. BA", kar pa sem nato stoično ocenil kot konstruktivno in koristno.


Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.