Brain dump - kaj znati na pamet? ~ Projektni blog |

sreda, 14. januar 2009

Brain dump - kaj znati na pamet?

... oziroma memory dump izvedemo, ko se usedemo k pisanju PMP izpita. Izpit poteka računalniško, na licu mesta pa dobimo tudi kalkulator, liste papirja, svinčnik in 15 minut priprave na izpit. V teh 15 minutah si s svinčnikom na list papirja napišemo naslednje:

Takšen pripomoček je dovoljen in pa predvsem zelo koristen pri reševanju testa.
Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.