Isto znanje, drugo pakovanje ~ Projektni blog |

nedelja, 18. januar 2009

Isto znanje, drugo pakovanje

Ob odločanju glede metodologije projektnega vodenja se je potrebno najprej vprašati, kaj zares želimo z uvedbo metodologije doseči. Dejansko je vseeno, kako se potem metodologija imenuje, pomembno je, da je NAŠA. Po mojem mnenju so PMI standardi najboljša podlaga pri razvoju katerekoli metodlogije. Josh Milane postavi bok ob bok v svojem blogu različne metodlogije projektnega vodenja in prikaže, da je metodologija dejansko varovalka, da se bo projekt:
  1. formalno postavil,
  2. splaniral in koncipiral,
  3. izvedel
  4. kontroliral
  5. in zaključil.

Temu ustrezno moramo potem pripraviti ali spremeniti obstoječe poslovne procese v organizaciji. Slika prikazuje razkrite podobnosti različnih metodologij:

... o čemer pa je že davno tega govoril gospod Deming?




Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.