Oh ta projektni vodja ~ Projektni blog |

torek, 20. januar 2009

Oh ta projektni vodja

V različnih situacijah sem do sedaj spoznaval različne okoliščine, v katerih so se izvajali projekti. Okoliščine so večinoma izhajale iz organiziranosti organizacije/družbe. V praksi se tudi pri nas srečujemo z vsemi tremi oblikami ograniziranosti podjetij:
  • funkcijska organizacija - oddelki so kot silosi, med seboj slabo komunicirajo, šef silosa ima največjo moč in odloča o vsem

  • matrična organizacija (šibka, uravnotežena, močna) - zaposleni imajo svojega silosnega šefa, imajo pa tudi nekoga, ki jih

  • projektna organizacija - vodja projekta je the man, odgovoren za uspeh in neuspeh ter za proračun projekta

V vseh treh ima TOP management vizijo izvajanja projektov torej tudi idejo o pozicioniranosti vloge projektnega vodje. Zakaj bi se sami mučili, če lahko za doseganje določenih ciljev preprosto nekoga pooblastijo? To je žalostno dejstvo v funkcijski organizaciji, medtem ko v projektni organizaciji to na srečo ne drži. Pooblastilo v projektni organizaciji pomeni več, nekaj dobrega.

Pod kakšnimi pogoji je vodja projekta res vodja?
Funkcijska organizacija
Matrična organizacija
Projektna organizacija
Deklica za vse
Žongler
Vodja
Nesrečnež
Politik
Motivator
Don Kihot
Black Adder
Robin Hood
Dežurni krivec
Reševalec
Rešitelj

Zavzet vodja projekta bo v funkcijski organizaciji deloval kot generator zahtev po spremembah. Izpostavljal bo svoje bolečine ljudem, ki so ga imenovali in pooblastili. S časom jim bo mogoče postalo jasno, da so - če so projekti za organizacijo pomembni - potrebne spremembe.

Uravnotežena in močna matrična organizacija nista nujno slabi in nista nujno primerni za vse odgovore na tržne izzive. Pri nas je veliko šibkih in zelo malo pravih uravnoteženih ali močnih organizacij, čeprav se tako nazivajo. Za matrično organizacijo je ključnega pomena, da poslovni procesi funkcionirajo tudi v praksi, ne zgolj na papirju.

Projektne organizacije so lahko zelo velike, pri nas pa so to večinoma majhna podjetja, kjer je šef področja istočasno tudi vodja projekta. V pravem pomenu besede celotna organizacija živi za projekte zato ima vodja projekta osrednjo vlogo.

Ali mora biti vodja projekta tudi tehnični strokovnjak?

Ne! Ne mora biti. Je koristno, če se spozna na področje dela, ni pa nujno. Če vodja projekta obvladuje procese projektnega vodenja (torej je strokovnjak na področju projektnega vodenja), lahko vodi vsakršen projekt, katerekoli gospodarske panoge.

Dober vodja projekta KONVERGIRA k tehničnemu področju projekta, ki ga vodi (je radoveden "kako deluje", se uči, sprašuje da si ustvari širšo sliko in logiko projekta). Slab projektni vodja se IZMIKA in ODDALJUJE od vsebine projekta ter postaja projektni papirolog, birokrat.

Seveda pa mu mora biti dodeljen tudi nekdo, ki ga lahko imenujemo "vsebinski vodja" oziroma kar cela ekipa ("project management team"; ni enako "project team", ki zajema vse člane projekta), sestavljena iz vodij tehničnih skupin na projektu.

Za to, da ima vodja projekta na projekt pogled od zgoraj navzdol, pa je resnici na ljubo nujno, da se o osnovnih lastnostih dela in produkta že prej seznani. In da se od tehničnega področja ne distancira, pač pa poglablja - s tem si lahko s časom pridobi expert power ali vsaj ni prepeljan žejen čez lužo.

Za konec še nekaj.. če želimo promovirati izkušenega inženirja v projektnega vodjo se lahko zgodi naslednje:

Izgubimo dobrega inženirja in dobimo slabega vodjo projektov.

Ne razmišljajmo tako. Pri inženirjih je predmet dela tehnologija (stroji, programi, koncepti), pri projektnih vodjih pa doseganje projektnih ciljev in pa glavna "distinkcija": ljudje.

Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.