"Dream-team" in kako ga prepoznamo? ~ Projektni blog |

nedelja, 18. januar 2009

"Dream-team" in kako ga prepoznamo?

Dogajali so se in se še bodo projekti, katerih rezultat ne bo le izpolnitev cilja, ampak tudi neformalne pozitivne posledice, iz katerih se lahko razvijejo prijateljstva, novi produkti, organizacijske enote ali celo nova podjetja.

Nekaj značilnosti "dream-teamov":
 • vsak lahko pove, kako se počuti
 • vsak je odgovoren za svoje počutje: vodja projekta ne prevzema odgovornosti za počutje članov projekta
 • orientiranost k cilju
 • vzporednost zadolžitev
 • vodenje je usmerjeno k cilju
 • vodja skrbi za jasnost pravil
 • vodja je moderator komunikacije (pomislite na talk showe ali tv oddaje; soočenja gostov)
 • s sodelovanjem kompenzirajo pomanjkljivosti
 • pomanjkljivosti niso izpostavljene negativno -> razvijanje kulture povratne informacije
 • feedback je potrebno znati tudi sprejeti
 • člani čutijo pripadnost
 • projekt je prostor za izmenjvajo informacij in učenje veščin (javnega nastopanja, vodenja, analitičnega mišljenja, ...)
 • ni ljubosumnega skrivanja znanja
 • ustvarjalno reševanje problemov: nekateri odkrijejo svojo ustvarjalnost šele v teamu
"Nekdo je nekoč rekel, da toliko kot se ob delovanju v teamu naučimo o sebi, se ne naučimo v 30 letih meditacije."

Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.