Faze razvoja uspešnega teama ~ Projektni blog |

nedelja, 18. januar 2009

Faze razvoja uspešnega teama

Naloga vodje projekta je, da pričakuje teamsko dinamiko ter se ne ustraši, ko gre team skozi naslednje faze:
  1. forming - imenovanje članov na projekt, dodeljevanje in prevzemanje vlog, na psihološki ravni izvajajo izvajajo "samopromocijske" aktivnosti (kdo smo?); POZOR: odgovornost vodje projekta: vodja projekta mora na vse krče uvesti temeljna pravila delovanja v teamu že v tej fazi! Razjasniti mora tudi metodlogijo dela, osnovni plan in mejnike, napovedati projektne sestanke, ipd.
  2. storming - kontroliran konflikt na začetku, ker so člani različni, imajo svoje izkušnje in poglede, med člani zaveje konkurenca, veliko je čustvenih izpadov, izjav in trme (kako se bomo prenašali?)
  3. norming - ustvari se občutek pripadnosti, komunikacija med njimi in do vodje projekta je odkrita, sodelujejo.
  4. performing - izvajajo svoje naloge, energijo usmerijo v naloge. Pomemben je cilj.
NAROBE: Slabše kot da vodja ne naredi ničesar (laissez faire) je, da se temu upira in prvih dveh faz, ko se vzdušje na projektu zdi "problematično", ne sprejema kot normalno ter išče načine za odpravljanje neskladnega obnašanja.

PRAV: Energijo naj usmeri v razumevnje ter iskanje načinov kako elegantno čim prej spraviti team do faze "performing"!

Po mojih izkušnjah so navedene faze značilne tako za projekte kot tudi za manjše enote aktivnosti, kjer je ključna komunikacija:
  • večje faze projekta: v primeru,da je projekt kompleksen in je sestavljen iz več faz, kjer sodelujejo različni člani ali pa je projekt časovno raztegnjen in je faze potrebno ponavljati, da članom projekt ne postane tuj
  • izvedba sestankov: tukaj je pomembno, da vodja sestanka že na samem začetku definira temeljna pravila, če želi prej doseči fazo performing. Tu ni nujno, da so sestanki projektne narave.
  • komunikacija med vodjem projekta, sponzorji ter upniki (stakeholders) projekta (manage stakeholders expectations) .
  • nova zaposlitev strokovnjaka v podjetje: forming in storming opravi večinoma član že pri sebi. Ob nastopu delovnih nalog pričakuje od novega delodajalca pravila igre (norming).
Opisanemu redosledu stopenj razvoja teama, bi osebno dodal še zadnjo stopnjo v smislu "closing" ali "disbandment", ko team na primeren način razpustimo, jih nagradimo, preverimo, ali se lahko iz našega sodelovanja kaj naučimo za v prohodnje. Tu je tudi čas (pro)slavja: najmanj, kar lahko vodja proejkta naredi je, da člane povabi na kavo, pivo, pico.. S tem si zagotovi pozitivnost za naslednje projekte tudi če krovno podjetje tega formalno ne podpira. Takšen zaključni korak predstavlja tudi garancijo za forming na prihajajočih projektih (ljudje se bodo veliko raje pridružili našim projektom).
Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.