Formule za PMP (osnovni paket) ~ Projektni blog |

petek, 16. januar 2009

Formule za PMP (osnovni paket)

Prepiši na list papirja! Ne printaj.

Legenda:
EV - earned value
AC - actual costs
BAC - budget at completion
PC - planned value
CV - cost variance, [%] procentualno
CPI - cost performance index; večji od 1 = smo znotraj stroškov (under budget), manjši od 1 = porabljamo več kot služimo (behind budget)
SPI - schedule performance index; večji od 1 = smo pred planom (ahead), manjši od 1 = zaostajamo (behind)
TCPI - CPI to completion (da dosežemo predvideni BAC, kakšen CPI moramo sedaj imeti)
VAC - variance at completion

Legenda:
LS - late start
ES - early start
LF - late finish
EF - early finish
O - optimistični scenarij
P - pesimistični scenarij
M - most likely; najbolj verjeten scenarij
SD - standard deviation, [sigma]; standardni odklon

σ2 - varianca

n - število subjektov, ki komunicirajo
Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.