Metodologija projektnega vodenja za slovensko organizacijo ~ Projektni blog |

petek, 16. januar 2009

Metodologija projektnega vodenja za slovensko organizacijo

Najprej svetujem, da takoj pozabite PRINCE, PRINCE2, PMI in podobne metodologije projektnega vodenja, za katere ste dosedaj samo napol slišali.

Raje se vprašajte, kaj zares potrebujete: "Kje ste slabi, kje bi bili radi boljši, kaj znate dobro in bi ponavljali na vsakem projektu?"

PRINCE (2) je narejen za neke druge organizacije, in zelo majhna verjetnost je, da bo ustrezal vaši. Mogoče pa, vendar se na to ne bi zanašal. PMI ponuja standard vodenja projektov, ki je zapisan v knjigi z imenom PMBOK.

Dobra metodologija bo upoštevala standarde iz PMBOK-a, vendar le do stopnje, ko so še izvedljivi / prebavljivi - zato bo dobra metodologija upoštevala tudi možnosti vaše organizacije. Na začetku uvedbe sistema projektnega vodenja (ter s tem projektne metodologije) bo zadostovala osnovna varianta metodologije, ki bo povezala poslovne procese vaše organizacije na način, da jih bodo lahko uporabljali projekti. V nadaljevanju s faznim načinom rasti postopoma zvišujete zrelost sistema projektnega vodenja v organizaciji. Čez noč ne bo šlo - ne zaradi tehnologije ali metodlogije, pač pa zaradi ljudi, ki potrebujejo čas in voljo za spremembe.

Predlagam, da razvoj projektnega vodenja v organizaciji prevzame projektna pisarna ter njen vodja z imenom in priimkom. Naj se bori, ker borba mu ne uide. Strokovni svetovalci iz projektnega vodenja lahko tu veliko pomagajo, saj imajo izkušnje iz ostalih podjetij ter globalno in tehnično znanje.

Projekt uvedbe metodologije projektnega vodenja je del uvedbe "Sistema projektnega vodenja" in naj vsebuje vsaj naslednje faze:

  1. Analiza obstoječega poslovanja: prednosti, slabosti, potrebe, priložnosti
  2. Definiranje projekta kot (osnovni) poslovni proces v organizaciji: projektne vloge, projektna pisarna, metodlogija projektnega vodenja, definiranje informacijske podpore
  3. Implementacija sistema v prakso: uradna predstavitev vsem, izboraževanje, uvajanje
  4. Vzdrževanje sistema projektnega vodenja: coaching projektnih vodij, izboraževanja, izmenjava izkušenj, učenje iz uspehov in napak, vzdrževanje projektnega informacijskega sistema

Seveda pa je za uspeh takšnih projektov brezkompromisno potrebna podpora najvišjega vodstva. Koristi projektnega vodenja morajo biti jasne na začetku predvsem njim. Naj bodo ob pomembnih mejnikih in predstavitvah ter izobraževanjih osebno prisotni. Naj se jim izdela dashboard, preko katerega bodo spremljali stanje projektov na zelo user friendly način. Na začetku bodo dali načelno podporo, strinjali se bodo in podpisali kakšen odlok ali podoben dokument. Za uspešno implementacijo pa potrebujemo njihovo konkretno podporo- da podpirajo projekt, ko bo segel na področje reorganizacije, sprememb obstoječih navad zaposlenih ter nenazadnje svojih navad. Največ bodo naredili, če bodo vodili s svojim zgledom in to zahtevali tudi od drugih.

Glejte tudi: Projektno vodenje kot usmerjanje energije
Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.