Temeljna pravila igre ~ Projektni blog |

nedelja, 18. januar 2009

Temeljna pravila igre

Vsaka organizacija, poslovni odnos, projekt, projektni team, član projekta jih potrebuje. Z njimi se učinkovito izognemo konfliktom in nejasnostim v fazi realizacije rezultatov.

Pravila skrbijo za higieno na projektu, z njimi pa si zagotovimo porabo energije usmerjeno v končne cilje. Z njihovo pomočjo pa oblikujemo dream team.

Navajam nekaj primerov temeljnih pravil igre (vir: ground rules), ki jih predstavimo ekipi na začetnem projektnem sestanku:
 • vsi člani projekta so enakovredni (tudi če imajo drugačne urne postavke)
 • o problemih govorimo odkrito in neposredno
 • namesto destruktivnega kritiziranja uporabljamo sendvič kritiko
 • nobeno vprašanje ne more biti neumno
 • odločitve se zapišejo v obliki sklepov, zadolži se člana in postavi rok
 • zapisana komunikacija je v odnosu z naročnikom edina veljavna
 • vsak je odgovoren za svoje ravnanje
 • komuniciramo spoštljivo, odkrito, odprto in z občutkom do sogovornika
 • medsebojno se podpiramo
 • če nečesa ne bom zmogel, to povem brez zavlačevanja
 • spoštujemo nasprotja
 • bodi prisoten, ne ignoriraj projektnih sestankov in elektronske pošte
 • lahko smo skeptični, ampak ne cinični
 • spoštujemo zaupnost projektnih informacij
 • pokažimo optimizem in pozitiven odnos
 • smo pravočasni
 • šalimo se, ko je to primerno
 • mislimo preden govorimo, smo pripravljeni
 • naenkrat govori samo eden, poslušamo brez prekinjanja
 • razumemo in upoštevamo, da se vodja projekta zavzema za doseganje zadanih ciljev
 • ne parlamentiramo, za cilj smo zavzeti
 • ne kritiziramo projektnih zadev sodelavcem na hodniku, ob avtomatu za kavo ali na malici, kritiko sporočimo direktno vodji projekta, ali vsem na projektnem sestanku
 • ne tožarimo funkcijskemu managementu
 • med seboj se kličemo po imenih, ne pa z "on", "ona" ali priimkih
 • ne vztrajamo pri stvareh, ki v preteklosti niso delovale
 • ne bomo trmasti, da se naši predlogi sprejmejo za vsako ceno: skličimo vse v problem vpletene, dobro se pripravimo, bodimo prepričljivi in jim naš predlog razumno predstavimo kot za nas najboljšega. Mogoče slišimo še drugo plat.
 • nismo užaljeni, če predlog ni sprejet, ali ne dobimo besede - pozornost si pridobimo z uradnim sklicom sestanka.
 • ne izsiljujemo za svoj prav
 • če potrebujemo, zahtevamo premor (time-out)
 • če potrebujemo, zahtevamo pomoč
 • ne žalimo ostalih članov, zunanjih sodelavcev ali strank
 • damo le najboljše od sebe
 • če mislimo/vidimo/slišimo/zvemo, da je uspeh projekta zaradi česarkoli ogrožen, premislimo o najboljši rešitvi in takoj obvestimo vodjo projekta
Vsako od navedenih pravil lahko začnemo s "člani projekta se strinjamo, da ...".

Ob izvedbi projekta se bodo člani pravil zavedali in se medsebojno opozarjali. Na projektih, ki nimajo postavljenih temeljnih pravil igre, se bo dogajalo, da člani ne bodo imeli občutka pripadnosti, enakopravnosti in urejenosti. Projekt bo kompakten. Vodji projekta pa ne bo potrebno "igrati policaja".


Pravila poskusimo uveljaviti za vse ostale skupinske aktivnosti.
Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.