Projekti v recesiji ~ Projektni blog |

petek, 16. januar 2009

Projekti v recesiji

... ali "THIS IS SPARTA!!!!!"

Recesija je močan argument, da se podjetje zorganizira tako, da kar najbolj učinkovito funkcionira.

Tako kot Špartanci proti Perzijcem. Niso imeli šans, bilo jih je samo 300, Perzijcev par deset tisoč ali celo več. Če razumemo "Kako jim je uspelo?" lahko izboljšamo tudi svoje poslovanje, posebej v teh kriznih časih.

Nekaj idej bom poskusil spraviti v spodnjo tabelo, za vzklik "Heureka!" pa priporočam ponoven ogled filma.

ŠPARTANCI

VPRAŠANJE ZA NAS

Špartanci so bitke planirali.

Kakšna je kultura planiranja v našem podjetju? Kako dobri smo pri planirnju odzivov na realizacijo tveganj in sprememb?

Špartanci so delovali v slogi, "vsi za enega, eden za vse".

Ali vemo kdo in kako med seboj na projektih sodelujemo?

Špartanci so vedeli, kdo je vodja, in kaj pomeni biti vodja.

Kakšno avtoriteto dajemo našim projektnim vodjem? Kakšna je njihova vloga?

Špartanci so v bitki svoje čete oblikovali v trikotne formacije.

Kakšna je naša projektna metodlogija? Kaj naredimo, ko pride na projektu do določene situacije, odstopanja?

Špartanci so bili znani po strogi disciplini.

Ali naši zaposleni upoštevajo postopke in pravila?

Špartanci so bili pripravljeni umreti za domovino.

Kaj smo do sedaj naredili, da so nam sodelavci v podjetju ali na projektu zvesti?

... seveda, ker so se borili zase, za svoje družine, otroke.

Kaj čaka zaposlene, če je projekt uspešen? Kaj sledi, če se ne potrudijo dovolj? Kaj je palica, in kaj korenček? Na kratko, kakšen sistem nagrajevanja imamo?

Špartanci so svoje otroke izurili v vrhunske borce.

Kako zagotavljamo, da strokovnjaki v našem podjetju ne postanejo le izbranci. Da ima vsak karierno pot do strokovnjaka, projektnega vodje ali funkcijskega managerja? Ali vzgajamo naslednike? Kakšen je naš HRM?

Zakaj danes poznamo to zgodbo? Zgodbo so skrbno zapisali in shranili za potomce.

Kakšna je naša kultura dokumentiranja izvedbe projekta? Ali poročamo o napredku? Ponavljamo iste in iste napake? Ali na koncu izvedemo delavnico na temo "lessons learned"?


Vprašajmo se: "Ali lahko kaj naredimo, da bomo od sedaj naprej pri izvedbi projektov boljši?" Časi so že takšni, da moramo biti.. in zgodovina nas lahko veliko nauči.

Preberite tudi: Učinkovita metodologija projektnega vodenja.
Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.