Projektna klinika ~ Projektni blog |

ponedeljek, 19. januar 2009

Projektna klinika

Projekte izvajamo za naročnike na trgu. - ALI - S projekti rastemo in se prilagajamo tržnim ali zakonskim zahtevam. - ALI - S projekti razvijamo nove produkte in storitve.

Kako pomembni so torej projekti za našo organizacijo?

Tako zelo pomembni kot za kliniko življenja njihovih pacientov? Dejstvo je, da je v IT industriji 60% projektov neuspešnih, klinika pa si tega ne more in ne sme privoščiti. Odmislimo, da naš zdravstveni sistem ni najbolj optimalen in da naši zdravstveni managerji niso najboljši na svetu, da so predolge čakalne dobe in podobno; še vedno je zdravnik osebno odgovoren za življenje pacienta.

Vprašajmo se ali so tudi naši projekti življenjsko pomembni? So stroški projekta, delo naših ljudi na projektih in čas za naše poslovanje smrtno resne zadeve? Če še niso, pa še bodo (beri poglavji o izvajanju projektov v recesiji in o poslovanju organizacije v recesiji).

Predlagam, naj bodo resni sistemi vodenja projektov podobni klinikam, obravnava projektov pa podobna obravnavi pacientov. V spodnji tabeli predlagam nekaj idej o podobnosti:

PACIENT

PROJEKT

Sprejem pacienta, dodelitev sobe in postelje

Sprejem, evidentiranje, zagon projekta

Ambulanta (pacienti pridejo sami)

Prodaja (išče projekte na trgu), interni pobudnik (interni projekti)

Dodelitev zdravnika (klinika – resni primeri)

Imenovanje vodje projekta

Anamneza (pogovor s pacientom in pregled dosedanjih izvidov)

Zajem poslovnih in tehničnih zahtev stranke

Diagnoza

Koncept rešitve

Zdravljenje

Izvedba projekta

Uporaba specialistov medicine

Uporaba tehničnih specialistov (so del projektne ekipe)

Osebna odgovornost zdravnika

Odgovornost vodje projekta – plačna variabila

Omejen začetek in konec zdravljenja

Omejen začetek in konec projekta

Omejna sredstva in resursi

Omejen budget

Pogovor o stanju pacienta, tudi s sorodniki

Komunikacija z naročnikom, sponozorjem

Spremljanje statusa pacienta

Spremljanje statusa projekta

Temperatura, holesterol, eritrociti

Earned value, CPI, SPI, graf napredka

Sodelovanje pacienta pri zdravljenju

Sodelovanje naročnikove ekipe

Zdravnik napiše odpustnico

Primopredajni zapisnik

Papirologija, informacijski sistem

Projektna dokumentacija, informacijski sistem

Nadzorni zdravnik

Vodja projektne pisarne, management

Tedenski raport (pregled stanja pacientov v krogu vseh zdravnikov na kliniki)

Tedenska revizija projektov znotraj projektne pisarne; prisotni vsi projektni vodje

Vizita

Pregled projektov individualnega vodje projekta, tudi pogovor vodje projektne pisarne z naročniki njegovih projektov


.. in ne, naš cilj ne sme biti, da projekt postane pacient.

Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.