Izbira informacijske podpore projektnemu vodenju ~ Projektni blog |

ponedeljek, 09. februar 2009

Izbira informacijske podpore projektnemu vodenju

Kateri sistem za projekte potrebujemo? Je to Primavera, Daptiv, SAP Projektni modul, MS Project Server, ali slovenska Intrix Project in Projektna pisarna 3.0? Bi uporabili katerega od programov, ki ga že uporabljamo za podporo ostalih poslovnih procesov? Ali ga celo znamo izdelati sami?

Ponavadi so s tem vprašanjem soočene organizacije, ko ugotovijo, da imajo PROBLEM, ki se kaže kot:
 • ne najdejo pomembnih dokumentov za izvedbo dela
 • se ključne informacije nahajajo v e-mail predalih, ko so sodelavci na dopustih
 • ne vemo, kdo je odgovoren za določen projekt in kdo še sodeluje na tem projektu
 • izvajalci projektov ne poročajo o statusu, tako tudi ne vemo, kaj se s projekti dogaja
 • ne poznamo profitabilnosti projektov - stroški in prihodki se ne referirajo na projekte
 • plani nadaljnega dela niso znani, ali jih sploh ni
 • ko stranka pokliče glede nekega projekta, pa ne vemo, kdo je zanj izvedbeno odgovoren (projektni vodja)
 • se ničesar ne naučimo iz preteklih napak, ne dokumentiramo dejavnikov preteklih uspehov
V zgornjih situacijah gre za pomanjkljivo in nezrelo organizacijsko kulturo planiranja, dokumentiranja in komuniciranja... ki se zgolj z uvedbo nekega informacijskega sistema, četudi projektnega, ne rešuje.

"Potrebna je predhodna analiza potreb organizacije"

Prej moramo postaviti pravila igre vodenja projektov ter šele temu ustrezno najti IT rešitev. S primernim načinom implementacije sistema bomo zagotovili doslednost spremljanju pravil projektne igre, pripomoček vodenju projekta, informiranost o stanju in napredku vseh projektov ter kar je najbolj pomembno: minimalno stopnjo konflikta zaradi spremembe, ki jo uvedba informacijskega sistema povzroči.

"Sistem je utelešenje metodologije projektnega vodenja posamezne organizacije"

Po tem, ko smo dorekli način izvajanja projektov, in kako bodo projekti povezani z ostalimi procesi poslovanja izberemo nam ustrezen sistem za podporo vodenju projektov.

Alternative

Sistemi za podporo projektnemu vodenju so na voljo kot:
 • programski paketi ("licenčna programska oprema")
 • hosting - gostovanje na zakupljenih projektnih aplikacijah (plačilo po uporabi, "najemnina", oddaljen dostop)
 • Project management 2.0 - aplikacije za skupinsko sodelovanje, planiranje, povezovanje in spodbujanje kreativnosti teamov ("tudi brezplačno")
 • lasten razvoj - sistemi, ki jih organizacija razvije s pomočjo notranjih in zunanjih virov ("tailored", "custom fit")
"Dobro je vedeti, da imamo izbiro"

Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.