Projektno vodenje 2.0 - orodja nove generacije ~ Projektni blog |

ponedeljek, 09. februar 2009

Projektno vodenje 2.0 - orodja nove generacije


Seznam orodij za projektno vodenje v Sloveniji najdete na:
http://projektnovodenje.com/?s=it_resitve&id=77


Aleš Štempihar mi je pred kratkim z e-sporočilom sugeriral naj obdelam temo "Project Management 2.0" - kaj to je in kakšne so njegove koristi? Izhajajoč iz objave o "Izbiri informacijske podpore vodenju projektov" so orodja iz skupine Project management 2.0 na voljo z odprtokodno licenco, to je večinoma brez protiplačila. PM 2.0 je del gibanja Enterprise 2.0, ki se je razvilo s prihodom Web 2.0 aplikacij.

"Web 2.0: internet je platforma povezovanju, skupnemu delu, spodbujanju kreativnosti in kolektivne inteligence"


Web 2.0 je znanilec novih trendov na področju interneta in prinaša višjo stopnjo povezanosti ljudi, organizacij, podjetij in sistemov. 2.0 gibanje izpostavlja skupnost (community), kreativnost, sodelovanje in kompetence individualnega človeka. Project management 2.0 izhaja iz opensource subkulture vse več pa ga že uporabljajo tudi "resne" korporacije (npr. Shell).

Viri: prirejeno po Wikipedia

Projektno vodenje 2.0: projektni vodja ni več birokrat ali administrator projekta. Ni več osrednja planerska figura, vodenje se decentralizira, znotraj organizacije se odpirajo nove kreativne skupine.

"Project management 2.0 - ko projektno vodenje postane življenjski slog"

Primeri orodij PV 2.0: Wrike, Blogi, RSS feed-i, DeskAway, socialna omrežja.

Mnenje

Menim, da prinaša Projektno vodenje 2.0 dopolnilo tradicionalnemu projektnemu vodenju (PMBOK). V organizacijah, ki do sedaj niso zasledovale dobre prakse projektnega vodenja, bo preskok iz obstoječega kaosa in projektne ne-zrelosti v Projektno vodenje 2.0 povzročil še večji kaos. PV 2.0 je primerno za projekte z zelo motivirano projektno ekipo, a klasičnim projektnim vodjem, ki je sedaj lahko bolj leader kot manager.

Nasvet

Podjetjem, ki so odvisna od tržnih projektov za znane stranke, bi svetoval, da ne planijo brez premisleka po PV2.0 in ne eksperimentirajo na slepo. Orodja PV2.0 naj v prvi fazi preizkusijo na projektih internega značaja; tista, ki se izkažejo za uporabna, pa postopoma uvedejo v projekte za znane stranke - kajti tudi trg je vedno bolj seznanjen z orodji Web 2.0, tako naše (potencialne) stranke kot konkurenti.
Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.