Mehke veščine v projektnem vodenju ~ Projektni blog |

sreda, 24. februar 2010

Mehke veščine v projektnem vodenju

Kaj naj bi počel projektni vodja, je odvisno od vsakega projekta posebej - od njegove vsebine, tehnologije, metodologije, naročnikovih pričakovanj in dogovorov. Kako uspešen bo projekt, pa ni odvisno samo od inteligence, tehničnega znanja in izobraženosti projektnega vodje, pač pa odločno bolj od tega, kako uspešna pri izdelavi projektnih rezultatov bo projektna ekipa ("ostali ljudje, ki delajo na projektu").

Na učinkovitost in uspešnost projektne ekipe lahko vpliva projektni vodja s t.i. mehkimi veščinami. V (projektnem) vodenju poznamo 5 skupin mehkih veščin:
 1. komunikacijske veščine: ustno in pisno izražanje ter razumevanje slišanega in prebranega (dobesedno in med vrsticami).
 2. medosebne veščine: zmožnost sodelovanja z ljudmi iz različnih strok, prepričljivost in motiviranje.
 3. koordinacijske veščine: izgraditi harmonično vzdušje na projektu z namenom doseganja ciljev projekta, pozitivna naravnanost za reševanje konfliktov, spremljanje uspešnosti ekipe in napredka projekta.
 4. veščine delegiranja in izgradnje ekipnega duha (team-building): identifikacija šibkosti in moči obstoječe projektne skupine, povezovanje strokovnjakov na projektu, razvoj skupine strokovnjakov v projektno ekipo, delegiranje nalog glede na sposobnosti posameznika.
 5. veščine reševanja problemov: identifikacija tveganj in problemov, analiziranje, moderiranje ekipnega procesa reševanja problemov, zdrava pamet, kontrola procesa glede na zahteve projekta.


Skupni imenovalec mehkih veščin je tudi, da temeljijo na čustveni zrelosti projektnega vodje (EQ), ki se za razliko od inteligence (IQ) skozi življenje razvija spontano (z življenjskimi izkušnjami) oziroma načrtno - treningi, coachingi, zavednimi odločitvami in izobraževanji. EQ projektnega vodje tako zelo pomembno vpliva na uspešnost projektne ekipe ter se izraža v naslednjih lastnostih:
 • proaktivnost
 • samozavest
 • zrelost v odnosih in čustvih
 • lojalnost projektnim ciljem
 • poštenost
 • pozitivnost
 • vzdržljivost
 • obvladovanje stresa
 • optimizem
 • kreativnost
 • čutnost
 • pravičnost
 • odločnost
 • osebna odgovornost
 • prijaznost
 • energija
Vzpostavljanje, planiranje, kontroliranje, zaključevanje projektov ter obvladovanje vsebine in tehnologije projektov naj bi bile dopolnilne mehkim, torej "trde" veščine. Spoznal sem podjetja, kjer so si želeli projektnega vodjo, ki bo vse sam povedal in bo sploh najpametnejši v celem projektu - brez potrebe po kakšnih "mehkih akrobacijah", a so vedno zamolčali, da jim projekti ne uspevajo najbolje. In kljub molku je bilo še kako moč čutiti razočaranje nad lastnim projektnim vodenjem. In kljub molku smo vedno skupaj odkrili, da je projektni vodja tisti, ki naj bi povezal različne strokovnjake v možgane projekta in dosegel, da se bodo za uspeh projekta borili s srcem.
  Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

  Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

  Projektni blog je avtorsko delo.

  Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.