Kako se (na)učiti za PMP izpit - moja izkušnja ~ Projektni blog |

nedelja, 05. april 2009

Kako se (na)učiti za PMP izpit - moja izkušnja

PMP (Project Management Professional) je certifikacija, ki jo podeljuje PMI (Project Management Institute). Na splošno pomeni certificiranost vodje projekta povečanje verjetnosti, da bo naročnikova investicija v časovnem roku in z danim proračunom dosegla zahtevani rezultat. In tega si želi vsak naročnik, še posebej v času recesije.

Nekaj besed v prid PMP certifikatu


Ker veljajo za PMP certificiranje zelo strogi pogoji (leta dokazljivih izkušenj iz vodenja projektov, udeležba na priznanih seminarjih, maratonski izpit z vprašanji iz praktičnih problemskih situacij projektnega in splošnega vodenja), gre za certifikat z veliko težo. V ZDA v gospodarstvu že pomeni standard pri zaposlovanju vodij projektov, ameriška vlada pa od svojih pogodbenikov zahteva, da se njene investicije vodijo po metodologiji, ki temelji na PMI-jevem standardu vodenja projektov. Z manjšo zamudo temu zavedanju sledi tudi ostali svet in Slovenija. Gospodarske panoge, kot je IT, pa kar kličejo po urejenem vodenju projektov, saj je tam stopnja neuspešnosti projektov tudi do 60 odstotkov.

Je PMP zame?


Odgovorite iskreno na naslednja vprašanja:
  1. Kako mi bo PMP naziv pomagal v življenju?
  2. Kaj bo drugače potem, ko bom PMP certificiran(-a)?
  3. Letni čas, ko bom PMP - ali bo to poletje, ali bo to jesen, ali zima..? - predstavljajte si ta letni čas, vašo novo prihodnost. "Letni čas" vam bo pomagal pri zelo grobem planiranju in boljši motivaciji. Potem si določite točen datum opravljanja izpita!
  4. Kaj sem pripravljen(-a) žrtvovati? Čemu sem se pripravljen(-a) odpovedati? Je to prosti čas, ko zvečer gledate TV? Je to vsakodnevna rekreacija, hobi? Poiščite vsaj 1 urno rezervo, ki jo nudi vaš vsakdanjik. Ne skrbite, po opravljenem izpitu to navado ponovno obudite, in postala bo nagrada.
Učinkovita priprava

V nadaljevanju bom ponudil nasvete, ki izhajajo iz moje izkušnje opravljanja PMP izpita. Kot pri projektih obstaja tudi pri pripravi na tako zahteven izpit učinkovit način, ki je seveda planiran in vključuje samodisciplino, odrekanje in ciljno orientiranost. Kot pri projektih nekaterih projektnih vodij pa tudi tu obstaja neorganiziran način, temelječ na upanju po pozitivnem izidu in bližnjicah - imenuje se "educated guessing"; a tega osebno ne priporočam, ker tudi če je uspešen, ta način ne vodi do osebnega in strokovnega razvoja posameznika.

Foto: P. Frelih

Sam sem na začetku opravil prijavo na izpit ter na Prometricovi spletni strani rezerviral datum in uro opravljanja izpita. Nam najbližji Prometric testirni center je v Zagrebu. Po tem sem odgovoril na 4. vprašanje zgoraj in izdelal manjši plan ter sklenil dogovor z bližnjimi, da bom v tem obdobju posvečal več časa temu cilju. Na voljo sem imel 5 tednov popoldanskega časa, ki sem ga natančno splaniral. Plan priprav je bil dokaj natančen, a je dovoljeval odstopanja, ki niso ogrozila končnih rezultatov. Za ta čas je nujno uravnotežiti priprave s preostalim življenjem, preveč posvečanja enemu od obeh bo naplavilo neželene učinke.

Plan priprave

Po tem, ko sem potrebne pogoje za opravljanje in se udeležil še seminarja za pripravo na PMP izpit (PMP prep course), je samostojna priprava potekala v naslednjih fazah:

1. temeljito branje PMBOK
Nič nenavadnega ne bo, če bo prvo samostojno branje PMBOK-a mučno. Vsak dan, ki ga nametnite pripravi, preberite 1 do 3 poglavja. Podčrtujte nove in pomembne stvari. POZOR: trenutno obstajata stara in nova verzija PMBOK-a. Upoštevajte njuno veljavnost:
  • Tretja izdaja (2004) - za opravljanje izpita do 30.06.2009
  • Četrta izdaja (2008) - za opravljanje izpita po 30.06.2009
2. reševanje primerov vprašanj (cca. 150)
V literaturi in na internetu obstaja veliko vprašanj, ki izvirajo iz vsebine PMBOKa; kot na primer ta paket. Ko rešujete imejte zraven štoparico, da dobite občutek, kako hitri ste. Pravi izpit bo vseboval 200 vprašanj ter trajal 4 ure.

3. uporaba pripravljalne knjige za PMP izpit in dodatne literature
Za izpit zgolj uporaba PMBOKa ne bo zadostovala. Dodatna literatura naj bodo specialne pripravljalne knjige različnih avtorjev, npr: Rita Mulcahy, Andy Crowe, Head First in podobno. Vsak od njih ima svojstven način razlage konceptov in pojmov projektnega vodenja, priporočam, da se odločite za eno. Takšne knjige vsebujejo tudi primere vprašanj po poglavjih. Več o literaturi sem pisal v eni od prejšnjih objav.

4. reševanje primerov vprašanj (cca. 200)
Opazili boste, da se odstotek vaših pravilnih odgovorov povečuje.

5. ponovno branje PMBOK
Nove in nove razsvetlitve! Počasi dojemate vrednost in bogastvo PMBOKa, ki sega mnogo dlje od priprave za PMP izpit. Na tem mestu vam bo jasno, da gre za podlago, ki služi praktični uporabi.

6. poglobitev znanja o ITTO (Inputs, tools & techniques, outputs)
Ob zadnjem reševanju primerov vprašanj (točka 4) sem opazil luknjo v svojem poznavanju procesnih vhodov, orodij in tehnik ter izhodov, kar mi je zaviralo občutek gotovosti. Zato sem eno popoldne posvetil pripravi pripomočka za učenje, ki se je izkazal za izvrstnega.

Foto: P. Frelih

Na A4 liste sem prepisal vse vhode, orodja in tehnike ter izhode za vsakega od procesov ter jih izrezal na manjše lističe. Nato pa sem jih žrebal iz kupa in jih dodeljeval k pripadajočim procesom.

Nekaj mesecev po opravljanju izpita sem pripravil preprosto /zastonj in brez registracije/ aplikacijo za pomoč kandidatov pri učenju ITTO-ov:7. memory dump
Koristno je znati tudi vse formule in razvrstitev projektnih procesov v procesne skupine ter področje znanja. Takoj, ko se vsedete za testirni računalnik v Zagrebu izvedite brain dump (kaj je brain oziroma memory dump?) - zapis vseh formul in procesne tabele na liste papirja, ki jih boste prejeli ob vstopu v testirnico. Ne gre za plonkanje, ker ničesar niste prinesli v sobo, razen v glavi. V teku reševanja izpita pa lahko na nekatere formule in procese pozabite zato to storite na samem začetku.

8. primeri vprašanj, reševanje v rundah po 200 skupaj
Zadnje dni si rezervirajte za reševanje 200ih vprašanj skupaj, tako da simulirate izpit. Štopajte! Vsak dan simulirajte en izpit po 200 vprašanj. Na koncu naredite analizo, kje ste slabši in dopolnite pomanjkljivo znanje. Na tem mestu bi morali primere vprašanj praviloma reševati z uspešnostjo od 80% do 90 %. Tri, štiri simulacije bodo dovolj.

Med pripravami sem si v Word datoteko na sebi urejen način izpisoval dejstva, kar mi je ob koncu zelo pomagalo. Datoteko informativno objavljam tukaj.

Dan izpita

Prišel bo tisti dan, ko bo ključno, da ste dobro pripravljeni in umirjeni. Moj termin je bil 25. marca letos ob 14. uri. Tam sem bil 2 uri prej. Pot mi je natančno pokazala navigacijska naprava v avtu, tako, da nisem imel skrbi z iskanjem pravega naslova. Pred EF v Zagrebu sem parkiral, v kiosku v notranjosti fakultete kupil 3 dvourne parkirne listke in v bližini nekaj pojedel. S seboj sem prinesel izotonični napitek, čokolado in dextro bombone.

Kaj bi danes naredil drugače?

Skoraj ničesar. Želel pa bi si udeležbe v (neformalni, kolegialni) pripravljalni skupini, tako kot na gimnaziji ali fakulteti, kjer je bilo veliko lažje osvojiti in poglabljati kompleksne vsebine v teamih treh ali štirih sošolcev kot sam. A takšne skupine v tistem času ni bilo, slovenski PMI Chapter pa je skupinske priprave na PMP izpit šele vzpostavljal.

Zahvala

V času mojih priprav je bilo nekaj oseb, ki so mi zavedno ali nezavedno pomagali pri pripravah. Zahvalil bi se Maji, mag. Andreju A. Česnu, PMP (PMC), Alešu Štempiharju (Askit), Iztoku Toplišku, PMP (HSL), Mitji Kožmanu (Ipmit), dr. Prasadu Kodukuli, PMP (Chicago, Illinois) in dr. Alešu Grozniku (EF). Zahvalil bi se svojim prijateljem, družini ter sodelavcem na Avtenti.si. Seveda pa sem hvaležen tudi (in predvsem) sebi, za odločnost, ciljno usmerjenost, sposobnost balansiranja službenega ter privatnega življenja s pripravami, pozitivno naravnanost, logično povezovanje, zbrano radovednost, neomahljivost, energijo, prodornost, nepopustljivost ter netolerantnost do strahu pred odkrivanjem neznanih novosti in do strahu pred neuspehom.

Za objavo tega prispevka sem se odločil s konkretnim namenom, da kateri od nadebudnih PMP kandidatov(-inj) najde koristen nasvet zase, in s tem pripomore k uspehu na izpitu. Menim, da je razširitev baze strokovnjakov predpogoj razvoju kulture (ali scene) projektnega vodenja v Sloveniji. S tem bo zrasla tudi kultura vodenja organizacij in poslovanja pri nas.

Kandidatom pa srečno pri opravljanju izpita!
Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.