Projektni portfolio management ~ Projektni blog |

četrtek, 15. april 2010

Projektni portfolio management

... ali upravljanje s projektnim portfeljem. O tem sem že pisal kot analogiji z medicino in tekaškimi maratoni. A v zadnji številki PM network, ki sem jo prejel je tudi recenzije knjige "Project Portfolio Management: A View From the Management Trenches", ki so jo skupaj napisalo portfolio managerji iz podjetij kot so AAA, Boeing, Johnson & Johnson in britanske vlade. Že sam povzetek knjige napeljuje k bistvenosti razumevanja osnov upravljanja s projektnim portfeljem za doseganje odličnosti na ravni celotne organizacije. Nekatere organizacije, še posebej pri nas, se ga sploh ne lotijo, druge pa se ga lotijo preveč znanstveno in zopet zgrešijo. Pragmatičnost je tudi tu ključna.

Kaj je portfolio management? Je zagotavljanje investiranja pravih virov v projekte, ki dosegajo strateške cilje. Usklajuje razporeditev (človeških in materialnih; internih in zunanjih) virov in zmanjšuje razokrak med tem kar "namerava" vodstvo in tem kar "izvajajo" projekti.

Knjiga oz. upravljanje s projektnim portfeljem naj bi odgovorilo na naslednja vprašanja (vir: PM Network, april 2010):
  • v katere projekte naj bi investirala organizacija?
  • kako naj bi obstoječi zaposleni strokovnjaki prispevali k večji zmoglijvosti organizacije?
  • kako dobro se izvaja upravljanje s projektnim portfeljem (merjenje učinkovitosti)?
  • katere spremembe, ki jih terjajo plani upravljanja s projektnim portfeljem, lahko organizacija prenese?

Ker so avtorji v knjigi zavzeli gledišča z zelo raznovrstne prakse in pišejo tako o pozitivnih kot tudi negativnih primerih uvajanja in izvajanja portfolio managementa, menim, da gre za koristno literaturo. Počakam še na ponovno normalizacijo letalskega prometa in naročim.
Tudi ti delaš na projektih? Imaš podobne izkušnje? Pridruži se nam:

Preverite tudi ProjektnoVodenje.com - Zemljevid projektnega vodenja, ki širši poslovodni sferi poenostavlja razumevanje pojma in pomembnosti "projektnega vodenja" za uspeh poslovanja podjetij in ne-tržnih organizacij.

Projektni blog je avtorsko delo.

Uporaba in vsako razmnoževanje (razen kratkih citatov z navedbo vira in avtorja) je brez izrecnega dovoljenja avtorja prepovedano.